Produktbeskrivelse

Egnet til kraftigt væskende sår
Hurtig absorption, distribution og retention af ekssudat sørger for fuld udnyttelse af absorptionsevnen med minimal risiko for maceration og lækage, selv ved kraftigt væskende sår.

Fugtigt sårhelingsmiljø, som giver hurtigere sårheling
Den hydrokapillære pude absorberer hurtigt ekssudatet lodret og fordeler det vandret. Et ikke-klæbende sårkontaktlag hjælper med at opretholde et fugtigt sårhelingsmiljø, som giver hurtigere sårheling.

Alt-i-én, let anvendelig sårbandage
Sammenlignet med andre stærkt absorberende bandager er Biatain® Super en økonomisk løsning, der ikke kræver yderligere sårkontaktlag (4).

Virkning
De superabsorberende partikler absorberer og holder på større mængder ekssudat. Fibre distribuerer ekssudatet henover puden for at maksimere absorption. En høj fordampningsevne (MVTR) bidrager til optimal ekssudathåndtering.

Sammensætning
Biatain® Super består af en superabsorberende hydrokapillær pude med en semi-permeabel vand- og bakterietæt topfilm, en hydrokolloid komponent med klæbeevne og et ikke-klæbende sårkontaktlag. Den fås både i en klæbende og en ikke-klæbende version.

Brug
Biatain® Super kan anvendes til behandling af en række forskellige væskende sår, herunder bensår, tryksår, diabetiske fodsår, 2.-gradsforbrændinger, operationssår og hudafskrabninger. Biatain® Super kan anvendes med kompressionsbehandling.

REFERENCER
1. Morris L. Descriptive evaluation of Alione Hydrocapillary dressing. British Journal of Nursing 2003: 12(10): 630-35.
2. Norkus A et al. Use of a Hydrocapillary dressing in the management of highly exuding ulcers: a comparative study. Journal of Wound Care 2005: 14(9):429-32.
3. Karlsmark T et al. Hydrocapillary dressings to manage exudate in venous leg ulcers. British Journal of Nursing 2004: 13(6): S29-S35.
4. Grothier L. Cost effectiveness and improved patient outcomes using a super-absorbent dressing. Journal of Community Nursing 2013: 27(3):21-24.