Produktbeskrivelse

Biatain Fiber med HexaLock Technology
Ophobning af sårekssudat kan forekomme, når ekssudatet ikke behandles effektivt, eller når sårbunden ikke er dækket af en absorberende bandage, hvilket kan føre til en øget risiko for bakterievækst og infektion. Manglende håndtering af ekssudat kan også lække ud på sårkanterne og huden omkring såret, hvilket kan medføre maceration og forsinket sårheling.
HexaLock Technology giver Biatain Fiber styrken til at håndtere ekssudat og dermed reducere risikoen for maceration og infektion.
Biatain Fiber er indiceret til brug til akutte og kroniske sår som f.eks. diabetiske sår, bensår (arterielle sår, venøse sår og bensår med blandet ætiologi), tryksår (stadie II–IV), absorption af ekssudat fra kræftsår, traumatiske sår, forbrændinger af delvis tykkelse, donorsteder og postoperative operationssår.

Fordele og egenskaber

En vigtig funktion ved en geldannende fiber er dens evne til at låse ekssudat inde og sikre, at det ikke lækker tilbage i såret eller huden omkring såret.
Den unikke HexaLock Technology integrerer de geldannende fibre i et forstærket sekskantet net, der gør Biatain Fiber stærkt nok til at låse ekssudat inde for at reducere ophobning af ekssudat og opnå optimale betingelser for sårheling.
Hvis en geldannende fiber krymper, når den absorberer ekssudat, vil hulrum mellem bandagen og sårbunden give plads til ophobning af ekssudat.
Efter kontakt med ekssudat former Biatain Fiber sig efter sårbunden. På grund af bandagens HexaLock Technology bibeholder den sin form, hvilket minimerer risikoen for dannelse af mellemrum og ophobning af ekssudat.
Det er allerede en udfordrende og tidskrævende proces at behandle sår, hvor geldannende fiberbandager anvendes. Denne udfordring bliver sværere, hvis sårbandagen går i opløsning, så den skal fjernes stykvis, og dermed skaber tvivl om, hvorvidt alle rester og bakterier er blevet fjernet.
Biatain Fiber danner en sammenhængende gel, der gør det let at fjerne den i ét stykke med minimal risiko for at efterlade bandagerester i såret.