Produktbeskrivelse

Anbefalet til kavitetsfyldning i inficerede sår
Bandagens design og strukturelle sammensætning gør, at du kan klippe bandagen og tilpasse den til sår af enhver størrelse, facon og dybde.

Patenteret sårbandage indeholdende et sølvkompleks med bred antimikrobiel profil
Biatain® Alginate Ag leverer en vedvarende antibakteriel effekt i løbet af hele bæretiden (op til 7 dage) (2).

Tæt bandagesammensætning
Bandagens tætte sammensætning gør det muligt at fjerne den i ét stykke med minimal smerte og traume (1).

Minimal risiko for lækage og maceration
Absorptionen af Biatain® Alginate Ag (1) og geldannelsen, der låser ekssudat inde i gelen, forebygger lækage, der kan forårsage maceration i det omkringliggende væv.

Dokumenteret hæmostatisk effekt
I modsætning til hydrofiberbandager har Biatain® Alginate Ag en dokumenteret hæmostatisk effekt, dvs. evnen til at stoppe blodstrømmen ved mindre blødninger (4,5).

Virkning
Ved kontakt med sårekssudat omdannes Biatain® Alginate Ag til en blød, sammenhængende gel, der nøje former sig efter sårbunden med henblik på infektionskontrol. Sølvkomplekset frigiver ioner i tilstedeværelse af sårekssudat.

Produktsammensætning
Biatain® Alginate Ag er en alginatbandage, der består af alginat, carboxymethylcellulose (CMC) og et ioniseret sølvkompleks.

Brug
Biatain® Alginate Ag kan anvendes på alle moderat til kraftigt væskende sår af partiel eller fuld tykkelse. Biatain® Alginate Ag kan anvendes på inficerede sår eller sår med risiko for infektion. Biatain® Alginate Ag kan anvendes under kompressionsbandager. Biatain® Alginate Ag bør ikke anvendes på tørre eller let ekssuderende sår eller til at kontrollere kraftig blødning. Biatain® Alginate er indiceret til bensår, tryksår, diabetiske fodsår, donorsteder, traumatiske sår og andengradsforbrændinger.

REFERENCER

1. Thomas S et al. www.dressings.org/TechnicalPublications/PDF/Coloplast-Dressings-Testing-2003-2004.pdf
2. Data on file (uafhængig laboratorie-test udført af Wickham Laboratories).
3. http://www.worldwidewounds.com/1998/june/Alginates-FAQ/alginates-questions.html
4. Segal HC et al. The effects of alginate and non-alginate wound dressings on blood coagolation and platelet activation. Journal of Biomaterials Applications 1998:249-57.
5. Elalamy I and Robert F. Etude in vitro des effets proactivateurs plaquettaires de deux pansements: Alginate pur (Algostéril) et Alginate-CMC (SeaSorb Soft), etude sur plasma riche en plaquettes. CPC France 2007.