Produktbeskrivelse

Conveen Critic Barriere danner et beskyttende lag, så skadende sekreter holdes væk fra huden. Zinkoxiden beskytter også huden ved at danne en barriere og tilvejebringe et uforstyrret helingsmiljø.

Critic Barriere indeholder også CMC (Carboxymethyl Cellulose) som har absorberende egenskaber.

Anvisninger for brug
Rengør det berørte område. Påfør et tyndt lag af Conveen® Critic Barrier. Gentag proceduren så ofte som nødvendigt.

Forholdsregler
Kun til udvendig brug. Undgå kontakt med øjnene. Opbevares utilgængeligt for børn.